четвъртък, 13 януари 2011 г.

Отворено писмо до членовете на ДКЕВР и Ръководителите на Електро-разпределителните дружества в България

По повод информацията: „ДКЕВР: Инфлация над 4-5% би трябвало да се включи в цената на тока”бих искал да попитам ръководителите на ЕРД-тата и обслужващата ги ДКЕВР:
1. Инфлацията включена ли е в определянето на размера на заплатите и пенсиите в страната?
2. Колко пъти членове на ДКЕВР са изнасяли лекции на специално организирани от ЕРД семинари за техни служители и какви хонорари са получили и представлява ли това конфликт на интереси?3. Как ще коментирате горепоказаната схема? Все още ли считате, че няма допълнителни резерви преди да посегнете на цената на тока?
4. Могат ли ЕРД да посочат каква част от дължимите към държавата дивиденти са изплатили до момента и дължат ли: ЧЕЗ - над 208 млн. лв., Е.ОН - над 110 млн. лв. ЕВН - близо 177 млн. лв., а ДКЕВР да отговори с какво е наказал финансово дружествата за неизпълнението на тази точка от приватизационния договор?
5. Вярно ли е, че дружествата са плащали на, в пъти, завишени цени „консултатнски услуги” към дружествата-майки и това е записано в графата инвестиции? По-точно, че ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН са увеличили разходите си за външни услуги с между 250 и 400% от 2005 г. насам. За някои от дружествата процентът на аутсорсваните (по дефиниция аутсорсинг е предоставянето за изпълнение на трети лица на дейности, извършвани преди от служители на компанията.) услуги стига 92%. Това не е ли декапитализация и колко лева глоба платиха за това пладнешко източване на средства?
6. ДКЕВР счита ли, че е регулатор на цените на водната и електрическата енергия, като единственото, което регулира е размера на тяхното поскъпване и то винаги лобирайки за монополистите?
7. Дали А. Семерджиев не предвижда освен такса електромер, да въведе и такса водомер, защото нещата с водата са аналогични?
8. Нека от ДКЕВР отговорят, след като от техните решения зависят рентабилноста на бизнеса в България и финансите на милиони хора, не е ли по - разумно всичките им заседания да са открити, а на тях с право на глас да присъстват синдикати, представители на Българската стопанска камара, на КЗК, съюза на работодателите, комисията на защита на потребителите и неправителствени организации?
9. На кое място е България по цена на електроенергията в Европа и в света, като абсолютна стойност и отнесено към средно аритметичното от минималната работна заплата и пенсия, но при условие, че се вземат всички компоненти на цената, а именно:
1. -дневна - 0,08003
2. -нощна - 0,03602
3. -добавка за зелена енергия - 0,00303
4. -цена за пренос през електропреносната мрежа - 0,00964
5. -цена за достъп през електропреносната мрежа - 0,00889
6. -цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - 0,00219
9. -ДДС – 20%.
10. Колко е размера на заплатата на член на ДКЕВР и колко часа месечно „работи”, за да я изкара? Колко милиона годишно струва издръжката на комисията на българският данъкоплатец?
11. Вярно ли е (питам, защото договора е една от най-големите тайни в държавата), че има точен процент гарантирана печалба за всяко ЕРД и той е 12%, докато в другите европейски държави варира в тесните граници 3-5%, но за сметка на това няма точен размер на инвестициите?
Инж. Димитър Костов