сряда, 27 октомври 2010 г.

Баня „Старинна” (бившата „Чифте хамам”) е построена в края на турското робство. При строежа и са използвани камъни обработвани през римско време взети от руини на околни сгради и крепостни стени, чиито орнаменти още се виждат вградени в еднометровите зидове. По вътрешните стени има вдълбани надписи и конструктивни чертежи на самата сграда, както и характерната за средновековния период стенопис с флорални и геометрични орнаменти. В началото, в средата на мъжката съблекалня е имало кръгъл фонтан, който си личи и днес. Построена е в ниското, близо да река Марица, за да има лесен достъп до вода. Всички помещения са с куполи, в които са изрязани отвори за проникване на светлина и служещи за отдушници. Водата се е подгрявала в ниски пристройки чрез котли с дърва. Топлата вода е минавала във вградени в местата за сядане до курните (курна - издълбан камък, в който се е смесвала топлата и студената вода), тръби, като по този начин е отоплявала и самите седалки. Обратната вода също е изминавала дълъг път през помещенията, топлоотдавайки и затопляйки залите, през които минава. При постоянното ползване, както и поради еднометровите стени и циркулацията на топлата вода не е било необходимо допълнително отопление освен разбира се в съблекалните, които са изградени с вътрешна дървена конструкция на два етажа с отвор по средата на втория етаж. По този начин голямата печка с дървени въглища поставена в средата на пода на помещението е отоплявала и двата етажа. На втория етаж е имало освен гардеробчета и кушетки за отпускане след горещата баня, в които къпещите са лежали увити в хавлии. Наричала се е чифте, защото е имала мъжка и женска част, което не е било често срещано по времето на строежа и, а и доста време след това. През осемдесетте години на миналия век в мъжката съблекалня възниква пожар, който овъглява дървената конструкция, без да има пламък при горенето поради оскъдното количество кислород. Така конструкцията запазва целостта си макар и овъглена. До 1995г. банята е затворена и се ползва за склад. През май 1995г. по моя идея и със съдействието на млади пловдивски художници от тогавашната група „Ръб” се провежда за първи път в България „Седмица на модерното изкуство” преминала при огромен медиен интерес. Така се ражда идеята сградата да се превърне в първия в България Център за съвременно изкуство, който функционира и до днес. Без прекъсване, всяка година се провежда „Седмицата на съвременното изкуство”, която се организира, както и всички останали прояви в банята от сдружение „Изкуство днес”. Сградата е общинска собственост.

сряда, 5 май 2010 г.

сряда, 10 март 2010 г.

Във връзка с исканото от електроразпределителните дружества ново поскъпване на цената на електроенергията и въвеждането на такса мощност ВМРО Пловдив заявява своята категорична позиция:

ВМРО Пловдив настоява ЕРП-тата да свият разходите си преди да поискат ново двуцифрено поскъпване на електроенергията от 1 юли. На фона на общата криза и липсата на прозрачност при определяне на разходите в електроразпределителните дружества, както и средна заплата в сектора съгласно НСИ в размер на 1270 лв. – една от най-високите в страната, искането за ново увеличаване на цената на тока граничи с цинизъм. Чуждестранните монополисти все още използват при продажбата на електричество член в договора си за приватизация, даващ им право на 16% надценка при ценообразуването на продажната цена, при условие че средната за Европа надценка е около 3-4%.

Връх в наглостта им е искането за въвеждане на такса мощност в размер на 1.80лв. месечно за всеки абонат. Напомняме, че вече има такса за достъп до електрическата мрежа във фактурите на потребителите и исканата нва такса принуждава всички нас да заплащаме два пъти за едно и също. При 860 000 клиенти на ЕВН, това означава над 1 500 000 лв. чиста печалба на месец. При замразени заплати, дефлация и стагнация на производството, монополистите искат да бръкнат още веднъж в джоба на българина.

ВМРО Пловдив беше инициатор преди няколко години на подписка против затварянето на първите 4 реактора в АЕЦ „Козлодуй” доставящи чиста, евтина и безопасна енергия. Цената на тока от АЕЦ е 11,68 лв./МВтч, докато от тецовете- средно около 60 лв./МВтч., т.е. 6-пъти по-висока. Подписката с над 500 000 подписа беше „изгубена”?!? в Народното събрание. Сега при липсата на реакторите в електроенергийната система на България, средната цена на тока се увеличи след включването на нови ТЕЦ-ове, какъвто е изградената ТЕЦ „Марица изток - 2”. В нея няма сероочистващи системи на 5-ти и 6-ти блок, което силно замърсява околната среда. Централата е собственост на БЕХ (български енергиен холдинг), в който само преди месеци беше установено при направена ревизия, че за 70 човека персонал има 140 служебни автомобила. По два на човек!

ВМРО настоява чуждите монополисти да изпълняват поетите пред европейските институции ангажименти и да изкупуват 100% от произведената „зелена” енергия. Чрез всевъзможни обструкции в момента ЕРП-тата отказват изкупуването на електроенергия произведена от слънчеви панели, вятърни турбини и биомаса. По този начин обричат на фалит прохождащите производства в този сектор.

ДКЕВР да престане да се държи като адвокат на електроенергийните дружества и да започне защитата на интересите на гражданите, които им плащат свръхвисоките заплати (над 2000лв.).

В момента разходите на едно домакинство за електроенергия и парно през зимния период съставляват над 50% от общите разходи. На практика при двама работещи съпрузи, заплатата на единия отива само за изплащане на сметките за ток и парно. Въпреки това често в българските домове е студено. В Пловдив където монопола на ЕВН след закупуването на Топлофикация Пловдив е пълен! Сега в жилище, в което не работи нито един радиатор само за това, че през него преминават тръбите на парното се заплаща над 100лв. на месец! И не можеш да се откажеш от парно. Законите са писани в полза на монополистите.

ВМРО предупреждаваше, че концентрацията на власт в ЕВН ще доведе до заробване на населението, чрез непосилни цени на електро и топлоенергия, но продажбата въпреки това се осъществи. Милко Ковачев, при управлението на който бяха продадени комуналните фирми в областта на разпределението на енергия, сега е скъпоплатен консултант на западна банка, очевидно като награда за „заслугите” му. В България всяка година цената на тока се увеличава с двуцифрено число. Няма държава, в която това да се случва и няма население, което дълго би издържало този геноцид. Цената на тока съотнесена към средната работна заплата в България е една от най-скъпите в света! Увеличението и винаги се извършва през лятото, за да е по-незабележимо и безболезнено, а удара го чувстваме в първите студени месеци.

Считаме, че трябва да има държавна политика в ценообразуването, а не да се оставя 7-8 бивши шефове на ЕРП-та в ДКЕВР да решават съдбата на всички български граждани, както и конкурентноспособността на бизнеса, защото основен дял в образуването на себестойносттта на стоките е тази, за вложената в тях електроенергия. Например, държавата може да освободи цената на тока от ДДС или да направи един детайлен одит на разходите на електроразпределителните дружества. Да провери, колко пари прахосват за скъпоструващи консултанти, някои от които са от самата ДКЕВР, за семинари, за нови автомобили и други несвойствени разходи, несъотносими пряко към резпределението и качеството на електроенергията.

Друг възмутителен факт е качеството на подаваната електроенергия. Не може токът да спира стотици пъти през годината. Дори, когато това става поради планови ремонти, никой не уведомява съответните потребители, поради което се получава загуба на ценни данни, разваляне на стока и изгаряне на уреди. Обвързването на цената на електроенергията с нейното качество е все още хипотетично и е само куха фраза в устата на новия председател на ДКЕВР. В последните години се случиха няколко крупни производствени аварии поради произволни повишавания на напрежението в пъти. Вместо да бъдат поети щетите от виновните за токовия удар ЕРП-та, клиентите им трябваше да водят дълги и скъпи дела, за да докажат щетите си.

ВМРО начело със сегашния кмет Славчо Атанасов, организира в Пловдив протест пред сградата на ЕВН, поради надписването на сметките на гражданите. Благодарение на протеста стотици хиляди сметки бяха коригирани.

В заключение още веднъж ще заявим, чe продажбата на комунална услуга, като снабдяването на населението с електроенергия , на чужди компании е грешка! Ако целта е демонополизация на пазара, както ни уверяваха на времето, то тя категорично не е постигната, затова държавата трябва да се намеси и ако е необходимо да развали приватизационния договор, след като той не се изпълнява!

вторник, 23 февруари 2010 г.

ПРАВИЛА ЗА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА
1.Ще получиш тяло. Дали ще го харесваш или мразиш, то ще си бъде твое през цялото време , докато си на тази земя.
2.Ще усвояваш уроци. Записан си в целодневното неофициално училище наречено Живот. Всеки ден ще имаш възможността да усвояваш в това училище. Те може да ти харесат, а може и да ти се сторят неуместни и глупави.
3.Няма грешки има само уроци. Израстването е процес на проби и грешки : експериментиране. ,,Провалените" експерименти също са част от процеса, както и онзи експеримент, който в края на краищата се оказва ,,успешен".
4.Урокът се повтаря , докато се научи. Един и същ урок ще ти бъде представян по различни начини , докато го научиш. Тогава продължаваш със следващия.
5.Усвояването на уроци няма край. Няма част от живота , през която да не се налага да усвояваш уроци. Докато си жив, винаги има уроци, които трябва да бъдат научени.
6.,,Там" не е по-добре от ,,Тук". Когато твоето ,,там" стане ,,тук", ти просто ще откриеш друго ,,там", което пак ще изглежда по-добре от ,,тук".
7.Другите за теб са само огледала. Не можеш да обичаш или да мразиш нещо у някого, освен ако в него не виждаш отразено това, което обичаш или мразиш у себе си.
8.От теб зависи как ще изживееш живота си. Разполагаш с всички инструменти и ресурси, които са ти необходими. Как ще ги използваш, зависи единствено от теб. Изборът е твой.
9.Отговорите от които имаш нужда , са в теб самия. Отговорите на въпросите, поставени от Живота, носиш в себе си. Трябва само да гледаш, да слушаш и да вярваш.
10.Ще забравиш всичко това.
Чери Картър-Скот

Най-хубавият ден - днешния.
Най-голямата спънка - страхът.
Най-лесното нещо - да се заблудиш.
Най-голямата грешка - да паднеш духом.
Коренътна всички злини - егоизмът.
Най-хубавото развлечение - работата.
Най-лошото поражение - отчаянието.
Най-добрите учители - децата.
Най-голямото щастие - да си полезен на другите.
Най-неприятния недостатък - лошото настроение.
Най-красивия подарък - прошката .
Най-добрата защита - усмивката.
Най-доброто лекарство - оптимизма.
Най-мощната сила на света - вярата.
Най-стимулуращия дар - надеждата.
Единствената реалност - любовта .
Майка Тереза

ЖИВОТЪТ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО - ПОСРЕЩНИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ДАР - ПРИЕМИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ПРИКЛЮЧЕНИЕ - ОСЪЩЕСТВИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е МЪКА - НАДМОГНИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ДЪЛГ - ИЗПЪЛНИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ИГРА - ИЗИГРАЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е ТАЙНСТВО - ОТКРИЙ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ПЕСЕН - ИЗПЕЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е ВЪЗМОЖНОСТ - ИЗПОЛЗВАЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е ПЪТЕШЕСТВИЕ - ИЗВЪРШИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ОБЕЩАНИЕ - СПАЗИ ГО.
ЖИВОТЪТ Е ЛЮБОВ - ОТРИЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е КРАСОТА - ВЪЗХВАЛИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ИСТИНА - ОСЪЗНАЙ Я.
ЖИВОТЪТ Е БИТКА - ПРИЕМИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ЗАГАДКА - РАЗРЕШИ Я.
ЖИВОТЪТ Е ЦЕЛ - ПОСТИГНИ Я.

http://www.youtube.com/watch_popup?v=62T-EpZEfsc
Дали този човек казва истината? Май да...
http://www.youtube.com/watch_popup?v=uuKiWmsGIwc#t=22
Извънземните са тук и то отдавна, но това е една от най-строго пазените тайни.

понеделник, 22 февруари 2010 г.

http://www.youtube.com/watch?v=_ecBbSIdBKI&feature=sdig&et=1258295110.61
Ако се доверим на това видео, май кацане на луната не е имало :)Живота минава изключително бързо. Несправедливостта в него е толкова голяма, че оставя горчив отпечатък по лицето ти, който не можеш да скриеш. Докато си на 20 изглеждаш така, както природата ти е дала. На 40 до голяма степен ти си автор на изражението си. Инересното е, че и на 20 и на 40 ти се живее еднакво, просто на 20 възможностите са повече, а за някои на 40 финансовите възможности компенсират младоста. Всеки човек има определн характер, който не може много да промени. Може да промениш нещо за определен не - дълъг период, но после отново ставаш това, което си. Ако насилваш твърде дълго собствения си темперамент и амплоа, има сериозна опасност да повредиш здравето си - физическо и психическо. Много хора изживяват живота си без особено да се замислят. Просто се пускат по пътя на най - малкото съпротивление: гледат да не правят прекалено много грешки в работата си, държат се учтиво с колегите, но не си дават много зор. Когато се приберат в къщи без да са прекалено уморени сядат пред телевизора, пият аператива си, вечерят на новините и си лягат. На 3 месеца веднъж ще отидат на кино или театър. Нямат мечти, нямат стремежи, освен да се вредят за карта за море или, да си сменят колата на 7-8 години веднъж. Знаят, че ако прекалено силно искаш нещо и в крайна сметка не го получиш, може да те боли цял живот. Всъщност това е най-лесния начин да пропилееш живота си. Няма никакво значение колко е дълъг, в момента в който се откажеш от мечтите си, ти си вече духовно мъртъв. Оправдания винаги има. Най-често това са липсата на достатъчно пари, за да живееш пълноценно, макар, че истински великите хора не са били богати, напротив, често са водили доста аскетичен живот. Другото популярно оправдание е "нямам време". Имаше една мисъл, че ти имаш точно толкова време, колкото и Нютон, Конфуций или Шекспир, просто те са го използвали по пълноценно. Какво е любовта в един живот? Има теория, че любовта е прсто химия на мозъка, която улеснява връзката, така че възпроизводството да се осъществи, дори когато има сериозни пречки или партньорите не са особено привлекателни за другите хора. Аз не съм съвсем съгласен с това. Има любов между доста възрастни хора, както и между партньори, които никога не биха могли да дадат поколение. Според мен любовта е феномен, който търпи различни обяснения, но не може да бъде обяснен напълно. Хубаво е човек да е за някои неща агностик. Християнската вяра и доктрина са опора за тези, които не могат да бъдат толкова силни, че да се уповават единствено на себе си. Самия акт на молитвата е вид самохипноза и релаксиращо упражнение. В този смисъл вярата помага. Тя е и добър морализатор, поради консервативата си етика. Същевременно има и щипка мистика и неща, които граничат с чудото, което пък от своя страна привлича нови ентусиазирани почитатели.(следва продължение)

вторник, 12 януари 2010 г.

ПРОТЕСТ!

ЗА ПРОТЕСТА НА 14 ЯНУАРИ

Предложените от правителството изменения в Закона за електронните съобщения, приети на първо четене от Народното събрание, са противоконституционни в частта, която предвижда възможността за директен достъп на служители МВР до информация, свързана с електронната кореспонденция и телефонните разговори на гражданите. Не може гарант за законосъобразното и съобразено с акта на съдебната власт използване на тези видове данни да е самото МВР.

Предложените изменения, освен очевидната си противоконституционност, представляват и прозрачен опит на управляващите да отклонят общественото внимание от наистина важния за всички въпрос – днешното състояние на институцията МВР и все по-явното заличаване на границата между нея и организираната престъпност. От години почти няма значимо престъпление, в което да не са замесени бивши и настоящи служители на МВР. Оперативна информация постоянно изтича към престъпниците, а ефикасни мерки за сакциониране на полицейс кото съучастие на престъпността и гаранции за преустановяване на подобна масова практика липсват. Системата страда от структурни, организационни и професионални дефицити, които не позволяват на правителството да изпълнява конституционните си задължения за осигуряване на обществения ред и националната сигурност. Българското МВР в настоящия си вид и състояние не е гаранция за върховенството на закона и за защита на основните граждански права, а постоянна и сериозна заплаха за тях. Обществото не се нуждае от допълнително огранича ване на основни граждански права и свободи, а от спешно изграждане на съвременна и ефикасна система за противодействие на престъпността.

Последните опити на управляващите да „дадат на заден ход” и да обявят подготвения граждански протест за безпредметен поради предстоящо оттеглане на законопроекта за изменение на ЗЕС, показват истинското лице на едно популистко, ненадеждно и опасно за България управление. Самото внасяне на законопроекта и приемането му на първо четене е ясно доказателство за пълната липса на респект на управляващите от ГЕРБ към фундаменталните принципи на правовата държава и спазването на човешките права. Подобен милициоÐ �ерски манталитет и такава ценностна база на управлението са постоянна и изключително сериозна заплаха за върховенството на закона и основните граждански права в България. Това е заплаха, на която гражданите са длъжни да се противопоставят по възможно най-категоричен начин.