сряда, 10 март 2010 г.

Във връзка с исканото от електроразпределителните дружества ново поскъпване на цената на електроенергията и въвеждането на такса мощност ВМРО Пловдив заявява своята категорична позиция:

ВМРО Пловдив настоява ЕРП-тата да свият разходите си преди да поискат ново двуцифрено поскъпване на електроенергията от 1 юли. На фона на общата криза и липсата на прозрачност при определяне на разходите в електроразпределителните дружества, както и средна заплата в сектора съгласно НСИ в размер на 1270 лв. – една от най-високите в страната, искането за ново увеличаване на цената на тока граничи с цинизъм. Чуждестранните монополисти все още използват при продажбата на електричество член в договора си за приватизация, даващ им право на 16% надценка при ценообразуването на продажната цена, при условие че средната за Европа надценка е около 3-4%.

Връх в наглостта им е искането за въвеждане на такса мощност в размер на 1.80лв. месечно за всеки абонат. Напомняме, че вече има такса за достъп до електрическата мрежа във фактурите на потребителите и исканата нва такса принуждава всички нас да заплащаме два пъти за едно и също. При 860 000 клиенти на ЕВН, това означава над 1 500 000 лв. чиста печалба на месец. При замразени заплати, дефлация и стагнация на производството, монополистите искат да бръкнат още веднъж в джоба на българина.

ВМРО Пловдив беше инициатор преди няколко години на подписка против затварянето на първите 4 реактора в АЕЦ „Козлодуй” доставящи чиста, евтина и безопасна енергия. Цената на тока от АЕЦ е 11,68 лв./МВтч, докато от тецовете- средно около 60 лв./МВтч., т.е. 6-пъти по-висока. Подписката с над 500 000 подписа беше „изгубена”?!? в Народното събрание. Сега при липсата на реакторите в електроенергийната система на България, средната цена на тока се увеличи след включването на нови ТЕЦ-ове, какъвто е изградената ТЕЦ „Марица изток - 2”. В нея няма сероочистващи системи на 5-ти и 6-ти блок, което силно замърсява околната среда. Централата е собственост на БЕХ (български енергиен холдинг), в който само преди месеци беше установено при направена ревизия, че за 70 човека персонал има 140 служебни автомобила. По два на човек!

ВМРО настоява чуждите монополисти да изпълняват поетите пред европейските институции ангажименти и да изкупуват 100% от произведената „зелена” енергия. Чрез всевъзможни обструкции в момента ЕРП-тата отказват изкупуването на електроенергия произведена от слънчеви панели, вятърни турбини и биомаса. По този начин обричат на фалит прохождащите производства в този сектор.

ДКЕВР да престане да се държи като адвокат на електроенергийните дружества и да започне защитата на интересите на гражданите, които им плащат свръхвисоките заплати (над 2000лв.).

В момента разходите на едно домакинство за електроенергия и парно през зимния период съставляват над 50% от общите разходи. На практика при двама работещи съпрузи, заплатата на единия отива само за изплащане на сметките за ток и парно. Въпреки това често в българските домове е студено. В Пловдив където монопола на ЕВН след закупуването на Топлофикация Пловдив е пълен! Сега в жилище, в което не работи нито един радиатор само за това, че през него преминават тръбите на парното се заплаща над 100лв. на месец! И не можеш да се откажеш от парно. Законите са писани в полза на монополистите.

ВМРО предупреждаваше, че концентрацията на власт в ЕВН ще доведе до заробване на населението, чрез непосилни цени на електро и топлоенергия, но продажбата въпреки това се осъществи. Милко Ковачев, при управлението на който бяха продадени комуналните фирми в областта на разпределението на енергия, сега е скъпоплатен консултант на западна банка, очевидно като награда за „заслугите” му. В България всяка година цената на тока се увеличава с двуцифрено число. Няма държава, в която това да се случва и няма население, което дълго би издържало този геноцид. Цената на тока съотнесена към средната работна заплата в България е една от най-скъпите в света! Увеличението и винаги се извършва през лятото, за да е по-незабележимо и безболезнено, а удара го чувстваме в първите студени месеци.

Считаме, че трябва да има държавна политика в ценообразуването, а не да се оставя 7-8 бивши шефове на ЕРП-та в ДКЕВР да решават съдбата на всички български граждани, както и конкурентноспособността на бизнеса, защото основен дял в образуването на себестойносттта на стоките е тази, за вложената в тях електроенергия. Например, държавата може да освободи цената на тока от ДДС или да направи един детайлен одит на разходите на електроразпределителните дружества. Да провери, колко пари прахосват за скъпоструващи консултанти, някои от които са от самата ДКЕВР, за семинари, за нови автомобили и други несвойствени разходи, несъотносими пряко към резпределението и качеството на електроенергията.

Друг възмутителен факт е качеството на подаваната електроенергия. Не може токът да спира стотици пъти през годината. Дори, когато това става поради планови ремонти, никой не уведомява съответните потребители, поради което се получава загуба на ценни данни, разваляне на стока и изгаряне на уреди. Обвързването на цената на електроенергията с нейното качество е все още хипотетично и е само куха фраза в устата на новия председател на ДКЕВР. В последните години се случиха няколко крупни производствени аварии поради произволни повишавания на напрежението в пъти. Вместо да бъдат поети щетите от виновните за токовия удар ЕРП-та, клиентите им трябваше да водят дълги и скъпи дела, за да докажат щетите си.

ВМРО начело със сегашния кмет Славчо Атанасов, организира в Пловдив протест пред сградата на ЕВН, поради надписването на сметките на гражданите. Благодарение на протеста стотици хиляди сметки бяха коригирани.

В заключение още веднъж ще заявим, чe продажбата на комунална услуга, като снабдяването на населението с електроенергия , на чужди компании е грешка! Ако целта е демонополизация на пазара, както ни уверяваха на времето, то тя категорично не е постигната, затова държавата трябва да се намеси и ако е необходимо да развали приватизационния договор, след като той не се изпълнява!

Няма коментари:

Публикуване на коментар