вторник, 12 януари 2010 г.

ПРОТЕСТ!

ЗА ПРОТЕСТА НА 14 ЯНУАРИ

Предложените от правителството изменения в Закона за електронните съобщения, приети на първо четене от Народното събрание, са противоконституционни в частта, която предвижда възможността за директен достъп на служители МВР до информация, свързана с електронната кореспонденция и телефонните разговори на гражданите. Не може гарант за законосъобразното и съобразено с акта на съдебната власт използване на тези видове данни да е самото МВР.

Предложените изменения, освен очевидната си противоконституционност, представляват и прозрачен опит на управляващите да отклонят общественото внимание от наистина важния за всички въпрос – днешното състояние на институцията МВР и все по-явното заличаване на границата между нея и организираната престъпност. От години почти няма значимо престъпление, в което да не са замесени бивши и настоящи служители на МВР. Оперативна информация постоянно изтича към престъпниците, а ефикасни мерки за сакциониране на полицейс кото съучастие на престъпността и гаранции за преустановяване на подобна масова практика липсват. Системата страда от структурни, организационни и професионални дефицити, които не позволяват на правителството да изпълнява конституционните си задължения за осигуряване на обществения ред и националната сигурност. Българското МВР в настоящия си вид и състояние не е гаранция за върховенството на закона и за защита на основните граждански права, а постоянна и сериозна заплаха за тях. Обществото не се нуждае от допълнително огранича ване на основни граждански права и свободи, а от спешно изграждане на съвременна и ефикасна система за противодействие на престъпността.

Последните опити на управляващите да „дадат на заден ход” и да обявят подготвения граждански протест за безпредметен поради предстоящо оттеглане на законопроекта за изменение на ЗЕС, показват истинското лице на едно популистко, ненадеждно и опасно за България управление. Самото внасяне на законопроекта и приемането му на първо четене е ясно доказателство за пълната липса на респект на управляващите от ГЕРБ към фундаменталните принципи на правовата държава и спазването на човешките права. Подобен милициоÐ �ерски манталитет и такава ценностна база на управлението са постоянна и изключително сериозна заплаха за върховенството на закона и основните граждански права в България. Това е заплаха, на която гражданите са длъжни да се противопоставят по възможно най-категоричен начин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар